.....මේ හැම දේම එක තැනකට ගෙන්නයි මේ වැයම.....


අද්දැකිම්.....මතකයන්.....හිත ගිය තැන්.....ඉගෙන ගත්තු දේවල්.....

USB පෙන් එකක Write Protection ඉවත් කරමු.

           ලගදි දවසක මගේ යාලුවෙක් අවා USB පෙන් එකකුයි දිග මැසිවිල්ලකුයි අරගෙන.යාලුවා අඩනවා පෙන් එක format  කරන්න බැරිලු.Format කරන්න හදනකොට Write Protected කතාවක් වැටෙනවලු.මාත් බැලුවා වැඩේ ඇත්තනේ.Format කරන්න බැ තමයි.මාත් උත්සහ කලා බැ තමයි.
          ඉතින් මම අන්තර් ජාලයේ හොයලා බැලුවා.හොයලා හොයලා අන්තිමට මෙන්න මේ තොරතුරු ට්ක හොයා ගත්තා.මගේ වැඩෙත් කර ගත්තා.මේ වගේ ගැටලුවක් ඔයාලටත් ඇති උනොත් මෙහෙම කරලා බලන්න.ඒ දත්ත ට්ක මම ගත්ත විදියටම එ කියන්නේ english වලින්ම දානවා හොදද..තව දෙයක් මගේ operating system එක windows 7 හරිද.මම test කලේ windows 7 වලදි විතරයි.

"
So you’ve checked everything you can think of, and one of your drives (hard drive, usb stick, usb drive) has become write protected, and you have no idea why..
 • The solution my friend is "DiskPart". 
 • Open a command prompt window (start –> run –> type in the run window cmd
 • In the command prompt type "diskpart" 
 • Type "list volume"  this will list all the drives on your computer and give them all volume numbers. 
 • Next you want diskpart to set focus on the write protected drive "select volume #" which ever volume is the disk in question. 
 • Now enter "attributes disk clear readonly" and then type "attributes volume clear readonly"
 • Check the drive in question, you should now be able to access the disk with full permissions. Hope this helps.
  "
  ඔයාලෙගේ සාර්ථකත්වය ගැන අපිටත් කියලා ගියොත් ගොඩක් හොදයි...  හොදද....

  MORE CHINA PHONE CODES

                              මුලින්ම කියන්න ඕනා මම මේ කේත කිසිවක් අත්හදා බලලා නැ.උවමනාවක් උනොත් විතරක් පරික්ෂා කරලා බලන්න.ජොලියට මේ වැඩේ කරලා ලැබේන ප්‍රථිපල වලට මට වගකියන්න බැ.මම මේවා ගත්තේ http://www.fixya.com/support/r437948-china_phones_codes  කියන වෙබ් අඩවියෙන්.

  Service codes BenQ:
  software version: *#300#
  test mode: *#302*20040615#

  Service codes Pantech:
  software version: *01763*79837#
  service menu: *01763*476#
  reset defaults (phone/user code reset to default): *01763*737381#

  Service codes 3xx, 5xx:
  software version: *#79#
  software version: *#837#
  Service codes VK200, VK2000, VK2010, VK2020, VK4000:
  software version: *#79#
  service menu: *#9998*8336# (hold #)
  reset defaults (phone/user code reset to default): *#9998*7328# (hold #)

  Service codes LG:
  software version: 2945#*#

  Service codes Sony-Ericsson:
  J100 software version: #82#

  Service codes Fly:
  2040(i) reset defaults: *#987*99# Send
  MX200 reset defaults: *#987*99# Send
  MX200 software version: *#900# Send
  SL300m reset defaults: *#987*99# Send
  SL300m software version: *#900# Send
  SL500m reset defaults: *#987*99# Send
  SL500m software version: *#900# Send
  MP500 reset defaults: *#987*99# Send
  MP500 software version: *#900# Send
  Set language to English: *#0044#
  Set language to Russian: *#0007#

  Service codes Konka:
  C926 software version: *320# Send
  C926 set default language: *#0000# Send
  C926 set English language: *#0044# Send


  CHINA PHONE CODES

                මම මේ දත්ත ට්ක අන්තර් ජාලයෙන් ගත්තේ.මම මේවා අත්හදා බලලා නම් නැ.එත් කාට හරි උවමනා උනොත් කියලා හිතලා දාන්නේ හොදද...කවුරු හරි මේ දත්ත වැඩද කියලා බැලුවොත් එ ගැන අපටත් කියලා යන්න.

  FORMATTING CODES
  *#66*# Set Factory Mode CONFIRMED
  *#8375# Show Software Version CONFIRMED
  *#1234# A2DP ACP Mode CONFIRMED
  *#1234# A2DP INT Mode CONFIRMED
  *#0000# + Send : Set Default Language CONFIRMED
  *#0007# + Send : Set Language to Russian CONFIRMED
  *#0033# + Send : Set Language to French CONFIRMED
  *#0034# + Send : Set Language to Spanish CONFIRMED
  *#0039# + Send : Set Language to Italian CONFIRMED
  *#0044# + Send : Set Language to English CONFIRMED
  *#0049# + Send : Set Language to German CONFIRMED
  *#0066# + Send : Set Language to Thai CONFIRMED
  *#0084# + Send : Set Language to Vietnamese CONFIRMED
  *#0966# + Send : Set Language to Arabic CONFIRMED

  More some codes for reset mobile china
  *#77218114#
  *#881188#
  *#94267357#
  *#9426*357#
  *#19912006#
  *#118811#
  *#3646633#

  CHINESE MODELS:
  default user code: 1122, 3344, 1234, 5678
  Engineer mode: *#110*01#
  Factory mode: *#987#
  Enable COM port: *#110*01# -> Device -> Set UART -> PS Config -> UART1/115200
  Restore factory settings: *#987*99#
  LCD contrast: *#369#
  software version: *#800#
  software version: *#900#
  set default language: *#0000# Send
  set English language: *#0044# Send
  set English language (new firmware): *#001# Send

  for n95 that trips off on making call use
  *#3646633#

  NOKIA Firmware Downloading

                          මේ මෘදුකාංගයෙනුත් firmware භාගත කරන්න පුලුවන්.අන්තර්ජාල පහසුකම් තියෙන වෙලාවක මේක open කරන්න.ට්කකින් phone list එක පෙන්නාවි.තමන්ගෙ phone එක උඩ click කරන්න.phone එකට අදාලව නිකුත් කරලා තියෙන software version ටික පෙන්නාවි.මේ මෘදුකාංගය  සම්බන්ද වෙන්නේ nokia servers එක්කයි.ඒ නිසා බය වෙන්න එපා.ඊට පස්සේ varient number එක උඩ click කරන්න.භාගත කර ගන්න ඕනා file ට්කපෙන්නාවි.භාගත වෙන්න ඕනා තැන ව්දියට මේම දෙන්න.
  C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-XXX
  XXX වෙනුවට තමන්ගේ phone එකේ RM අංකය දෙන්න.හැබැයි තමන්ගේ phone එකට අදාලව වෙනත් firmware install කරලා තියෙනවා නම එවා අයින් කරලා ඉන්න.මේ ක්‍රමය ගොඩක් හොදයි.අන්තර් ජාල පහසුකම ට්කක් හොදට තියෙන්න ඕනා. link එක මෙන්න.

  Link 1
  මෙතනට ගිහින් භාගත කර ගන්න.